Akupunktur

 

STJERNEMENNESKET

AKUPUNKTUR OG HEALING

Akupunktur

Tradisjonell kinesisk medisin er en 5000 år gammel filosofi og behandlingsmetode.

Den bygger på teorien om yin, yang og Qi.

 

Yin og yang er to motsatte kvaliteter som er avhengig av og utfyller hverandre. I kinesisk medisin ser en på kropp og sjel som en integrert enhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen.

 

I dette kretsløpet skal Qi (energi) strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse. Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av Qi. For eksempel vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk med mer, kunne føre til at Qi enten stopper opp eller "løper løpsk". Det er da sykdommer bryter ut. Enhver sykdom er bare en beskjed fra kroppen til bevisstheten om at noe har gått galt og at noe må gjøres.

 

Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktører benytter seg av, som for eksempel moxa pinne, er å gjenopprette energibalansen hos pasienten. Få Qi til å flyte gjennom kretsløpet igjen, slik at den kan utføre sine funksjoner, blant annet gi næring til de vitale organene, og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.

 

Fordi sykdom blir sett på som et resultat av ubalansert energi, behandler akupunktur både fysiske, følelsesmessige og mentale problemer.

 

Akupunktur blir brukt i behandling av blant annet allergier, astma, bronkitt, forstoppelse, diareé, hodepine, migrene, menstruasjonssmerter, uregelmessig menstruasjon, leddbetennelse, ryggsmerter, slitasjegikt, issjas, bihulebetennelse, irritabel tykktarm, senebetennelse og tennisalbue, depresjoner, tretthet, sirkulasjons- og fordøyelsesproblemer og ved røyk- og rusavvenning - samt mye mer.

 

Copyright @ All Rights Reserved